Giải Pháp Wifi Marketing

None Hotspot Gateway

Đối tượng khách hàng sử dụng

Mô hình giải pháp

Khách hàng cần đầu tư gì ?

  • Thiết bị Access Point và Wireless Controller: Khách hàng chỉ cần mua thiết bị Access Point của một trong các hảng Wifi bên dưới, mà Genex Wifi đã tích hợp thành công
Engenius
Aerohive
Ruckus
TP-Link Omada
Unifi Ubiquiti
Xirrus
Extreme
Ruijie Network
Ngoài những thương hiệu trên, Genex WiFi có thể tích hợp với các thương hiệu khác, chỉ cần khách hàng chọn thương hiệu, model sản phẩm, số lượng Access Point đầu tư từ 10 thiết bị trở lên, Genex WiFi sẽ nghiên cứu, và thông báo cho Quý khách hàng biết kết quả “Yes” hay “No” sau 1 đến 2 tuần thử nghiệm.
Hệ thống Ad Serving: Genex WiFi cung cấp hai hình thức cho Quý khách hàng
Hình thức 1: Quý khách hàng sử dụng dịch vụ Cloud Ad Serving
Với hình thức này, Quý khách hàng sẽ sử dụng hệ thống Ad Serving của Genex WiFi được triển khai trên hạ tầng Cloud, với độ ổn định cao, khả năng phục vụ 24/7. Và Quý khách hàng chỉ cần chi trả cho Genex WiFi, chi phí license hàng năm trên mỗi thiết bị Access Point
Hình thức 2: Private hoặc On-Premise Ad Serving
Đối với Quý khách hàng cần hệ thống Ad Serving được cài đặt vào máy chủ riêng của mình, tự vận hành và quản trị.Genex WiFi sẽ tư vấn cấu hình phần cứng máy chủ phù hợp với quy mô thiết bị người dùng truy cập đồng thời. Máy chủ dùng cài đặt Ad Serving có thể là máy chủ vật lý (máy chủ IBM, HP, Dell, Supermicro, ..) hoặc máy chủ ảo hóa (Vmware, Virtualbox, AWS EC2, …)
Quý khách hàng sẽ chi trả chi phí cho Genex WiFi gồm:
Chi phí phần mềm Ad Serving: chi trả một lần, sử dụng trọn đời
Chi phí license cho số lượng Access Point mà hệ thống sử dụng: chi trả hàng năm hoặc trọn đời

Lắp Hotspot Gateway

Đối tượng khách hàng sử dụng

Dành cho tất cả các điểm của Quý khách hàng đã có hạ tầng WiFi hiện hữu sử dụng nhiều thương hiệu khác nhau (Chẳng hạn vừa sử dụng Tp-Link, Ruijie, Unifi, Engenius, Cambium, …)

Mô hình giải pháp

Khách hàng cần đầu tư gì ?

Quý khách hàng cần trang bị Ruijie Gateway, Mikrotik Router.
Hệ thống Ad Serving.
Genex WiFi cung cấp hai hình thức cho Quý khách hàng
Hình thức 1: Quý khách hàng sử dụng dịch vụ Cloud Ad Serving
Với hình thức này, Quý khách hàng sẽ sử dụng hệ thống Ad Serving của Genex WiFi được triển khai trên hạ tầng Cloud, với độ ổn định cao, khả năng phục vụ 24/7. Và Quý khách hàng chỉ cần chi trả cho Genex WiFi, chi phí license hàng năm trên mỗi thiết bị Access Point
Hình thức 2: Private hoặc On-Premise Ad Serving
Đối với Quý khách hàng cần hệ thống Ad Serving được cài đặt vào máy chủ riêng của mình, tự vận hành và quản trị.Genex WiFi sẽ tư vấn cấu hình phần cứng máy chủ phù hợp với quy mô thiết bị người dùng truy cập đồng thời. Máy chủ dùng cài đặt Ad Serving có thể là máy chủ vật lý (máy chủ IBM, HP, Dell, Supermicro, ..) hoặc máy chủ ảo hóa (Vmware, Virtualbox, AWS EC2, …)
Quý khách hàng sẽ chi trả chi phí cho Genex WiFi gồm:
Chi phí phần mềm Ad Serving: chi trả một lần, sử dụng trọn đời
Chi phí số lượng user device truy cập đồng thời: chi trả hàng năm hoặc trọn đời.

Ưu - Nhược điểm

Ưu điểm

Triển khai nhanh, gọn, lẹ
Khả năng mở rộng linh hoạt cho quy mô nhiều điểm

Nhược điểm

Quý khách hàng phải chọn Access Point thuộc các thương hiệu đã tích hợp thành công với Genex WiFi

Ưu điểm

Quý khách hàng có thể sử dụng bất kỳ thương hiệu Wifi nào mà mình muốn.

Nhược điểm

Chi phí đầu tư tăng so với giải pháp None Hotspot Gateway.