Address

125/77/55A Bùi Đình Tuý, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Office

17/6I Đường 22, Phường Linh Đông, TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mail & Phone number

tiennn@genexwifi.com

(+84) 907-981-778

Stay In Touch