Blockchain Wallet là gì?

Bản chất là nó nơi lưu trữ tiền điện tử của bạn, nó được dùng để gửi, nhận tiền và theo dõi số dư.

Ví của tiền điện tử (A cryptocurrency wallet) là một phần mềm lưu trữ khóa riêng và công khai. Nếu bạn muốn sử dụng Bitcoin hay bất cứ tiền điện tử nào khác, bạn cần có ví để đựng nó.

Ví có thể dùng để lưu trữ nhiều loại coin hay token cùng một lúc, nhưng hầu hết các ví sẽ chỉ hỗ trợ một số loại tiền điện tử nhất định.

OpenChain Wallet là gì?

OpenChain Wallet là một trong những sản phẩm mà GENEX đã phát triển, gia công cho khách hàng. Ví tiền điện tử Openchain wallet dựa trên nền tảng OpenChain network(OPC), đồng thời là một plugin add-on có thể chạy một Dapps ngay trên trình duyệt máy tính. Hiện tại, ví hỗ trợ trình duyệt Chrome, FireFox, Opera và Brave.

OpenChain Wallet như một cánh cổng kết nối ví của người dùng với dự án như AMM (sàn phi tập trung), Lending (cho vay), Farming (cung cấp thanh khoản),…

Bằng cách tự tạo ví hoặc nhập Private Key, Seed Phrase vào OpenChain Wallet, hệ thống sẽ truy xuất tài sản trong ví và hiện lên cửa sổ OpenChain Wallet, từ đó người dùng có thể tham gia các hoạt động trên DeFi.

Các tính năng của OpenChain Wallet

Hình bên dưới là giao diện cơ bản của Openchain wallet. Bạn có thể tải về extension Tại đây